Ronaldo không có triệu chứng nhiễm bệnh trong thời gian cách ly vì dịch Covid-19

Ronaldo không có triệu chứng nhiễm bệnh trong thời gian cách ly vì dịch Covid-19

Tình hình sức khỏe của siêu sao Ronaldo đang được truyền thông cùng các fan quan tâm đặc b