U23 Indonesia hủy tập chiều 3.5 vì bị "delay" 2 tiếng

U23 Indonesia hủy tập chiều 3.5 vì bị "delay" 2 tiếng

Theo kế hoạch ban đầu, toàn đội U23 Indonesia sẽ bay chuyên cơ và có mặt tại Việt Nam vào 15h00 chiề