Boehly và sự nhẹ nhàng để Tuchel thoải mái hơn trong chuyển nhượng

Boehly và sự nhẹ nhàng để Tuchel thoải mái hơn trong chuyển nhượng

Trong những năm nắm quyền tuyệt đối tại Chelsea, Abramovich đem lại rất nhiều thành công cho câu lạc