Pep Guardiola thuyết phục Mbappe về Man City

Pep Guardiola thuyết phục Mbappe về Man City

Pep Guardiola đưa ra lời mời Kylian Mbappe, muốn kéo viên ngọc bóng đá Pháp gia nhập dự án mới của ô