Real Madrid ngược dòng không tưởng Man City: Ngả mũ quý ngài Ancelotti

Real Madrid ngược dòng không tưởng Man City: Ngả mũ quý ngài Ancelotti

Real Madrid có màn ngược dòng không tưởng thắng Man City 3-1 (chung cuộc: 6-5), để vào chung kết Cha