Manchester City Deby: Cristiano Ronaldo Middle -Back Manchester City 3 Zhongwei Manchester City DeBlaonene dẫn đầu Pialasport.Football

Manchester City Deby: cựu Manchester United United Middle -guard Middle Manchester City Deburane [Pialasport.football]: Báo cáo thể thao trên trang web này vào ngày 6 tháng 11: Thời gian Bắc Kinh ngày 6 tháng 11 (Thứ Bảy): 30)