Bị treo giò 9 tháng vì uống nhầm thuốc của vợ, thủ môn Ajax đã chiến đấu như thế nào để cứu lấy sự nghiệp của mình

Bị treo giò 9 tháng vì uống nhầm thuốc của vợ, thủ môn Ajax đã chiến đấu như thế nào để cứu lấy sự nghiệp của mình

Đôi khi, những quyết định vô tình lại có ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc đời một con người. Bị ốm vào thá