Real Madrid thắng trận đầu tiên và duy nhất trong tour du đấu Mỹ

Real Madrid thắng trận đầu tiên và duy nhất trong tour du đấu Mỹ

Ít có huấn luyện viên nào trên thế giới có sự rõ ràng như Carlo Ancelotti. Chiến lược gia người Ital