MU trả lương khủng Dembele, đổi Martial với Juventus

MU trả lương khủng Dembele, đổi Martial với Juventus

MU trả lương khủng Dembele, Juventus đề nghị đổi Martial lấy Kulusevski, Chelsea chọn thay Azpilicue